Inzetmogelijkheden

Amerikaans Roulette is een populair tafelspel. Het doel van het spel is eenvoudig en de winkansen zijn aanzienlijk. De kunst zit hem in het kunnen voorspellen van het vak waar de bal op zal vallen, nadat de croupier deze in het draaiende roulettewiel heeft losgelaten.

Ervaren Roulette spelers houden bij op welke nummers de bal de afgelopen tientallen keren is gevallen en bepalen op basis van deze en andere informatie over het spelverloop de nummers waarop zij de komende ronden zullen inzetten.

Verschillende versies Roulette

In het verleden hebben zich verschillende versies Roulette ontwikkeld, die vandaag de dag nog steeds gespeeld worden. De bekende versies van Amerikaans, Frans en Europees Roulette vertonen ten opzichte van elkaar kleine verschillen die cultureel bepaald zijn en die de winkans van de speler kunnen beïnvloeden.

Het meest prominente verschil tussen Amerikaans Roulette en zijn Europese en Franse tegenhangers is het extra vakje met de dubbele nul, naast de enkele nul.
De dubbele nul is door de Amerikaanse casino’s geïntroduceerd om de winkansen van het casino te verhogen. Dit extra vakje zorgt ervoor dat het casino een groter huisvoordeel verkrijgt ten koste van de winkans van de speler. Hierdoor lukt het het casino om meer omzet en winstgevendheid voor zichzelf te garanderen. Het hogere voordeel voor het casino zal ervoor zorgen dat reguliere spelers op termijn hun saldo zullen kwijtspelen.

Een ander verschil tussen Amerikaans en Europees Roulette spelen is de zogenoemde En Prison regel, die de winkans van de speler juist verhoogt, ten koste van het voordeel dat het casino heeft. Deze regel houdt in dat bij eenzogenoemde ‘Even Money’ bet (een inzet op rood, zwart, even, oneven of de lage (1-18) of hoge (19-36) nummers, de speler zijn inzet mag houden als de bal op de nul valt.
Deze inzetten worden Even Money Bet genoemd omdat de speler hier op bijna de helft van de roulettevakjes inzet en daardoor een winkans van bijna 50% heeft. Hij krijgt bij winst dan zijn inzet + winst ter grootte van 1x het bedrag van zijn inzet terug.

Deze regel ten gunste van de speler wordt doorgaans niet gebruikt bij de Amerikaans Roulette spelen. Heb je ingezet op rood en valt de bal op de 0, dan wint het casino jouw inzet en dien je opnieuw een inzet te doen om verder te kunnen spelen.

In sommige Amerikaanse casino’s wordt een met de En Prison regel vergelijkbare regel gehanteerd, ook in het voordeel van de speler. Dit wordt de ‘Surrender Rule’ genoemd. Net als bij de En Prison regel, zal gelden bij de Surrender Regel gelden voor spelers die een Even Money Bet heeft ingelegd, terwijl de bal op de nul of op de dubbele nul valt. Een verschil is dat de speler nu niet zijn hele inzet mag houden, maar de helft hiervan.

Inzetten bij Amerikaans Roulette

Amerikaans Roulette biedt de speler een grote selectie aan mogelijke inzetten. De meest voor de hand liggende inzet is een inzet op een nummer waarvan de speler het gevoel heeft dat de bal daar de volgende ronde op zal vallen. Het is daarnaast mogelijk om op een aantal nummers tegelijk in te zetten of om een bepaalde groepsinzet te doen (zoals bijvoorbeeld de verschillende Outside Bets). Deze Outside Bets staan met speciale vakken aangegeven op de roulettetafel.

Bij het spel Amerikaans Roulette zijn er twee hoofdgroepen van inzetten te onderscheiden: de Inside en de Outside Bets. Deze namen zijn gebaseerd op de plaats van de vakken op de tafel (aan de binnen- of buitenkant van het speelveld).
De inzetten in elke groep lijken op elkaar voor wat betreft het aantal cijfers waarop ingezet wordt, de winkans en de uitbetalingsverhouding.

– De Outside Bets betreffen de inzetten op de vakken die meerdere getallen betreffen. De winkans is bij deze inzetten groter en benadert soms de 50%, maar de uitbetalingsverhouding ligt bij deze inzetten aanzienlijk lager.

– De Inside Bets betreffen de individuele cijfers van de Roulette. De vakken hiervoor liggen aan de binnenzijde van het speelveld op de tafel. Een inzet op een Inside Bet kan 1 cijfer betreffen of een combinatie van enkele cijfers. De meest voor de hand liggende combinaties staan hieronder beschreven.
De winkans bij een Inside Bet is doorgaans kleiner dan bij een Outside Bet. Hier staat tegenover dat de uitbetalingsverhouding bij een winnende inzet veel hoger ligt.

Outside Bets

De Outside Bets zijn het meest geschikt voor de spelers die het liever veiliger en rustiger het spel willen spelen. De uitbetalingen bij winst zijn kleiner maar de winkansen zijn groter, waardoor je er vanuit kan gaan dat je het spel langer kunt spelen.

De Outside Bets worden ook wel de ‘Even Money Bets’ genoemd omdat de winkansen met deze inzetten ongeveer 50% zijn. Het gaat dan vooral om de inzetten op Rood/Zwart, High/Low en Even/Odd.
Het zijn de cijfers 0 en 00 die de 50% winkans voor de speler verlagen in het voordeel van het casino.

Bij Europees Roulette zorgt de enkele nul bij deze drie soorten inzetten voor een 48.65% winkans voor de speler. Bij Amerikaans Roulette heeft de speler nog een kans van 47,37% door de dubbele nul die naast de enkele nul aan het wiel is toegevoegd.

Omdat deze kansen voor de speler bij veel van de outside bets bijna neerkomen op 50%, is de uitbetaling voor de meeste Outside bets 1:1. Dit verhoudingsgetal betekent dat de speler het bedrag van zijn inzet kan winnen. Bij een inzet van 50 euro op alle zwarte getallen, wint de speler 50 euro als de bal op een zwart cijfer valt. De speler krijgt dan een totaalbedrag van 100 euro terug (zijn inleg plus de winst).

Voorbeelden van Outside Bets

– Zwart – Rood
Een speler kan ervoor kiezen in te zetten op alle rode of alle zwarte cijfers. Dit betekent in feite dat de speler inzet op bijna 50% van de getallen op het Roulettewiel.
De winkans benadert dan ook de 50%. Bij Euopees Roulette is er door de enkele 0 als extra vak nog sprake van een winkans van 48,65% voor de speler. De dubbele nul bij Amerikaans Roulette verlaagt deze winkans verder tto 47,37%.  

– Odd – Even
Een andere inzet die de winkans van 50% benadert, is de inzet op alle even of alle oneven nummers. Ook hier geldt dat de nul en de dubbele nul vakken ervoor zorgen dat de winkans van de speler net lager uitvalt dan 50%, waardoor het casino over een voordeel beschikt. Ook bij deze inzet is er sprake van een winkans van 47,37% voor de speler.

– Low/High
Bij deze inzetcombinatie kiest de speler ervoor om op alle lage cijfers (1-18) of op alle hoge cijfers (19-36) in te zetten. De winkans van de speler bedraagt 47,37%.

– Dozens/Columns
Bij Dozens of Colums gaat het om een inzet combinatie die zich openbaart in bepaalde rijen op tafel.
De Dozens zijn de verticale rijen van de eerste, tweede of derde 12 cijfers van het Roulette wiel.
De Colums zijn horizontale rijen van 12 cijfers per rij:
– 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 en 34
– 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32 en 35
– 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 en 36

De speler zet dus ruwweg in op 1/3 deel van de cijfers. Dit vertaalt zich naar een winkans van 31,58% bij Amerikaans Roulette. De uitbetalingsverhouding is 2:1. De speler die met een Dozens of Columns inzet wint, ontvangt zijn inleg terug plus een winst van twee keer deze inleg.

Inside Bets

De Inside Bets betreffen de individuele cijfers aan de binnenzijde van het speelveld.  De winkans bij deze inzetten ligt lager, maar de potentiële winst is aanzienlijk groter. De speler kan kiezen om op 1 enkel cijfer in te zetten voor de grootst mogelijke winst, of op enkele cijfers om de de geringe winkans die met zo’n inzet gepaard gaat iets te verhogen.

Voorbeelden van Inside Bets

Straight
De Straight is het inzetten op 1 cijfer van het roulettewiel. Dit is een van de meest risicovolle inzetten. De kans dat de bal op het gekozen cijfer valt is 1/38 bij Amerikaans Roulette.
Deze kleine winkans van 2,63% betekent wel dat de speler zijn inleg maar liefst 35 keer kan terugwinnen als het nummer inderdaad valt.

Split
Een Split is een inzet op twee nummers die aan elkaar grenzen op het speelveld. De chip wordt voor de ene helft op het ene nummer geplaatst, voor de andere helft op het andere nummer. De winkans wordt hierdoor verhoogd naar 5,26%, wat een uitbetalingsverhouding van 17:1 betekent.

Street
Een Amerikaanse Street is een inzet op drie cijfers. De chip wordt onderaan de rij van 3 cijfers gelegd waar men de inzet op wil plaatsen. De winkans is 7,89% bij deze inzet, de uitbetalingsverhouding weer iets lager met 11:1.

Corner
De Corner houdt in dat de speler op 4 cijfers tegelijk inzet, die samen een vierkant vormen op de roulettetafel. De chip wordt in het midden van de vier cijfers geplaatst. De winkans is 10,53% bij Amerikaans Roulette. Bij winst is de uitbetalingsverhouding 8:1.


Double Street
De Double Street beslaat twee rijen van 3 nummers. De chip komt net als bij de Street, weer onderaan de twee rijen te liggen waar je op wil inzetten, op de grens tussen de twee rijen. De uitbetalingsverhouding is 5:1 en de winkans is 15,79% voor Amerikaans Roulette.


Basket
De Basket is een voor Amerikaans Roulette unieke inzet. Het houdt in dat de speler inzet op de 0, de 00 en 1,2 en 3. De winkans van deze inzet is 13,16% en de uitbetalingsverhouding is iets hoger dan bij de Double Street, namelijk 6:1.